Liên hệ

Địa chỉ

Công ty TNHH Thang máy ThyssenKrupp Việt Nam
198 Trường Chinh, Phường Khương Thượng
Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Việt Nam
Chỉ dẫn đến địa chỉ của chúng tôi (Trên bản đồ)

Phone
+844 37282116
Fax
+844 39742564
Email
ô